DEBRA

Debra company offers safety net systems for collective protection of persons against falls from a height.

Our company is the only one on the Polish market to provide safety nets with the attestation issued by the Silesian University of Technology in accordance with norm PN-EN 1263-2.

Debra provides complete systems tailored to the needs of our customers (rent and sale).

Języki/languages:  Wersja polska English version

 

 


NetProtect attestation

Firma Debra, mając na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobom pracującym na wysokościach, wspólnie z Politechniką Śląską wykonała testy systemu NetProtect.

Po opracowaniu projektu i wykonaniu wstępnych obliczeń przyszła pora na skonfrontowanie wizji z realiami. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji Debra i Politechnika Śląska przystąpiły do testów. Próby obejmowały przeprowadzenie zrzutów stalowej kuli (wykonanej na specjalne zamówienie) z wysokości 7 m na zabezpieczenia.

Już pierwszy rzut pokazał, że nowy system w pełni podoła stawianym mu wymaganiom. Efektem przedsięwzięcia i współpracy z Politechniką jest "Potwierdzenie badania układu siatki bezpieczeństwa typu T w oparciu o normę PN-EN 1263-2:2004".

 


copyright (c) DEBRA | netprotect | contact | wersja polska