DEBRA

Firma Debra oferuje systemy siatek bezpieczeństwa do zbiorowej ochrony osób przed upadkiem z wysokości.

Jako jedyni na polskim rynku zadbaliśmy, aby nasze systemy siatek bezpieczeństwa posiadały badania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1263-2 wydanymi przez Politechnikę Ślaską.

Debra dostarcza kompletne zestawy dostosowane do potrzeb klientów.

 

 


System NetProtect

Czym jest NetProtect?

NetProtect to nazwa własna systemów siatek bezpieczeństwa oferowanych przez firmę Debra.

Podstawą prawną stosowania siatek bezpieczeństwa i układów z nimi związanymi są zapisy:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.Nr.47 poz.401 z dn.19 marca 2003 §6 pkt. 1, który odnosi się do stosowania środków ochrony zbiorowej w tym siatek bezpieczeństwa,
  • Norm PN-EN 1263-1 i PN-EN 1263-2:2004

Ogólne informacje o systemach siatek bezpieczeństwa

Cytując normę PN-EN 1263-1

Wprowadzenie

Siatki bezpieczeństwa stosowane w budownictwie i innych robotach montażowych, np. jako zabezpieczenia, które chwytają spadające osoby pracujące przy budowie hal i mostów, jako zabezpieczenia boczne otwartych krawędzi budowli, jako zabezpieczenia , które chronią osoby pracujące na rusztowaniach przed upadkiem lub chwytają spadające osoby, a także jako zabezpieczenia boczne w pomostach bezpieczeństwa montowanych na dachach i w czasie wykonywania tuneli , mogą okazać się odpowiednim i ekonomicznym rozwiązaniem ochrony osób spadających z dużych wysokości. Służą one do zabezpieczenia przed głębokim spadkiem nawet wtedy, kiedy chodzi o duże powierzchnie.

W przeciwieństwie do osób zabezpieczonych za pomocą lin lub szelek zdolność poruszania się osób, pracujących powyżej obszaru zabezpieczonego poprzez siatki bezpieczeństwa, nie ulega pogorszeniu w czasie żadnej pracy. Ponadto siatki bezpieczeństwa maja tę przewagę, że chwytają osoby spadające z wysokości łagodniej niż liny ze względu na duże plastyczne odkształcenia siatek.

Norma PN-EN 1263-2:2004 wyróżnia cztery układy siatek bezpieczeństwa:

Układy S,T,V zabezpieczają przed upadkiem z wysokości (max. do 6 m) po przekroczeniu krawędzi budowli, a system U nie pozwala na przekroczenie tej krawędzi (Debra nie posiada tego układu w swojej ofercie).

Na bazie siatek bezpieczeństwa układu S powstały siatkowe pomosty robocze, które Debra ma w swojej ofercie.

 

Debra

Firma Debra powstała w 2008 roku. Główna ideą firmy było pełnienie kompleksowych usług z zakresu techniki rusztowaniowej oraz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach i wysokościach

Wraz z biegiem czasu Debra poszerzyła swoje horyzonty o wprowadzanie nowych technologii i produktów, w/w dziedzinach. Obecnie Debra zajmuje się nie tylko doradztwem technicznym, ale i przeprowadzeniem badań, analiz oraz projektowaniem nowych produktów.

Od 2010r Debra to również profesjonalne świadectwa i audyty energetyczne.

 


copyright (c) DEBRA | netprotect | kontakt