DEBRA

Firma Debra oferuje systemy siatek bezpieczeństwa do zbiorowej ochrony osób przed upadkiem z wysokości.

Jako jedyni na polskim rynku zadbaliśmy, aby nasze systemy siatek bezpieczeństwa posiadały badania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1263-2 wydanymi przez Politechnikę Ślaską.

Debra dostarcza kompletne zestawy dostosowane do potrzeb klientów na wynajem i sprzedaż.

Languages/języki: English version Wersja polska

 

 


System NetProtect

Czym jest NetProtect?

NetProtect to nazwa własna systemów siatek bezpieczeństwa oferowanych przez firmę Debra.

Podstawą prawną stosowania siatek bezpieczeństwa i układów z nimi związanymi są zapisy:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.Nr.47 poz.401 z dn.19 marca 2003 §6 pkt. 1, który odnosi się do stosowania środków ochrony zbiorowej w tym siatek bezpieczeństwa,
  • Norm PN-EN 1263-1 i PN-EN 1263-2:2004

Ogólne informacje o systemach siatek bezpieczeństwa

Norma PN-EN 1263-1

Wprowadzenie

Siatki bezpieczeństwa stosowane w budownictwie i innych robotach montażowych, np. jako zabezpieczenia, które chwytają spadające osoby pracujące przy budowie hal i mostów, jako zabezpieczenia boczne otwartych krawędzi budowli, jako zabezpieczenia, które chronią osoby pracujące na rusztowaniach przed upadkiem lub chwytają spadające osoby, a także jako zabezpieczenia boczne w pomostach bezpieczeństwa montowanych na dachach i w czasie wykonywania tuneli, mogą okazać się odpowiednim i ekonomicznym rozwiązaniem ochrony osób spadających z dużych wysokości. Służą one do zabezpieczenia przed głębokim spadkiem nawet wtedy, kiedy chodzi o duże powierzchnie.

Dla osób pracujących na wysokościach siatki bezpieczeństwa są pod wieloma względami rozwiązaniem lepszym niż liny i szelki, ponieważ nie ograniczają zdolności poruszania się. Ponadto siatki bezpieczeństwa chwytają osoby spadające z wysokości łagodniej niż liny ze względu na duże plastyczne odkształcenia.

Norma PN-EN 1263-2:2004 wyróżnia cztery układy siatek bezpieczeństwa:

Układy S,T i V zabezpieczają przed upadkiem z wysokości (maks. do 6 m) po przekroczeniu krawędzi budowli, a system U nie pozwala na przekroczenie tej krawędzi (Debra nie posiada tego układu w swojej ofercie).

Na bazie siatek bezpieczeństwa układu S powstały siatkowe pomosty robocze, które Debra również posiada w ofercie.

 

Debra

Firma Debra powstała w 2008 roku. Jej główną ideą było świadczenie kompleksowych usług z zakresu techniki rusztowaniowej oraz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach i wysokościach. Zbiegiem czasu Debra poszerzyła swoje horyzonty, wprowadzając nowe technologie i produkty. w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na wysokościach. Firma oferuje nowoczesny system siatek bezpieczeństwa NetProtect.

Debra zajmuje się również doradztwem technicznym, przeprowadzaniem badań, analiz oraz projektowaniem nowych produktów.

 


copyright (c) DEBRA | netprotect | kontakt | english version